Litteratur- och boktips


Vi kommer till stor del att utgå ifrån gästföreläsarnas egna böcker och artiklar. Under våren användes även Sveriges Kyrkosångsförbunds nya körinventeringsbok "Vi älskar att sjunga" där Ragnar Håkanson och Marita Sköldberg under två år sammanställt och analyserat 4237 enkätsvar och över 50 intervjuer från Svenska kyrkans körer. 

Redaktörerna Marita Sköldberg och Ragnar Håkanson fanns med och presenterade boken under kursen. Till varje kurstillfälle föreslog de ett kapitel som speciellt lyfte fram aktuella frågeställningar kring temat.  

övriga litteraturtips för dig som vill läsa mer

Böckerna nedan är tips för fördjupande läsning. Listan fylls på efter hand.

Delaktighetens kris  -  

- gudstjänstens pedagogiska utmaning - 
(Caroline Gustavsson) 

https://artos.se/bok/delaktighetens-kris-gudstjanstens-pedagogiska-utmaning 

Kärlekens måltid -

- mässans och musikens teologi 
(Lena Petersson) 
https://www.adlibris.com/se/bok/karlekens-maltid-om-massans-och-musikens-teologi-9789188553225

Starka musikupplevelser

- musik är mycket mer än bara musik - 
(Alf Gabrielsson)
www.bokus.com/bok/9789178448753/starka-musikupplevelser-musik-ar-mycket-mer-an-bara-musik

Den underbara harmonin

- aspekter på musikens teologi - 

(Henrik Tobin) 
www.bokborsen.se/view/Henrik-Tobin/Den-Underbara-Harmonin-Aspekter-Pa-Musikens-Teo/9885...