Lärare och referensgrupp (2021)

Gunnar BJursell

Professor em genetik och biologi koord. vid Kultur o Hjärna, KI Gästföreläsare

Karin Elmblad

Komminister Nättraby-Hasslö
Ansvarig "Delaktighet i praktiken"
Gästföreläsare

Ragnar Håkanson

Kyrkomusiker, teol mag,
redaktör "Vi älskar att sjunga". 
Gästföreläsare

Christina Lloyd

Legitimerad psykoterapeut,
PhD i religionspsykologi
Gästföreläsare

Sara Michelin 

Domkyrkoorganist Linköping
Körledare
Gästföreläsare

Walter Owens

Minister of Music and Arts
Salem Baptist Church, Chicago Gästföreläsare     

Lena Petersson

Kyrkoherde, TD, författare
"Mässans och musikens teologi"
Gästföreläsare 

Christian Schultze

Organist i St Johannes, Malmö 
Vegakören, S:t Joh. kammarkör, 
Lunds studentsångare
Gästföreläsare   

Peter Tikkanen

Pianist, arrangör, kapellmästare vid Malmö Opera och Dramaten 
Gästföreläsare

Lisa Carr 

Nationell verksamhetsutvecklare Sensus studieförbund
Referensgrupp

Staffan Plantin 

Stiftsmusiker Lunds stift 
Referensgrupp

Lovisa Kronstrand Alinder

Nationell körpedagog i 
Sveriges Kyrkosångsförbund 
Referensgrupp

Zain Nadra

Musiker och ingenjör från
Homs i Syrien 
Gästföreläsare

Wissam swed

Musiker och ingenjör från
Homs i Syrien 
Gästföreläsare

Henrik Törnqvist

Församlingsherde i Bergsjön
Fd ordf. i Framtiden bor hos oss
Gästföreläsare  

Caroline Gustavsson

Docent i religionspedagogik. 
Författare, "Delaktighetens kris"  
Gästföreläsare  

Carl Sjögren

Kyrkoherde i Mölndal, författare till boken "Kyrkan lovsjunger" 
Gästföreläsare

Charlotte Råwall

Legitimerad psykolog och organisationskonsult Koolab. 
Gästföreläsare

KErstin Börjeson

Organist och körledare i
Hägerstens församling
Gästföreläsare

Biskop Fredrik Modeus

Biskop i Linköpings stift 
Författare till ett antal böcker. 
Gästföreläsare

Jonas Engström 

Kursansvarig
jonas@soulfulmusic.se 
0703 30 87 93 

Pernilla Agardh 

Kursadministratör, Sensus 
pernilla.agardh@sensus.se

Marita Sköldberg 

Redaktör och projektledare i
Sveriges Kyrkosångsförbund
Referensgrupp    

Karin Sundmark 

Stiftsadjunkt för gudstjänst- utveckling i Lunds stift 
Referensgrupp