Kurslitteratur


Vi kommer till stor del att utgå ifrån gästföreläsarnas egna böcker och artiklar. Som bakgrundsmaterial finns Sveriges Kyrkosångsförbunds nya körinventeringsbok "Vi älskar att sjunga" där Ragnar Håkanson och Marita Sköldberg under två år sammanställt och analyserat 4237 enkätsvar och över 50 intervjuer från Svenska kyrkans körer. (Ingår i avgiften). 

Redaktörerna Marita Sköldberg eller Ragnar Håkanson finns med och presenterar boken under kursen. Till varje kurstillfälle rekommenderas ett kapitel som speciellt lyfter aktuella frågeställningar kring temat.  

övriga litteraturtips för dig som vill läsa mer

Böckerna nedan är tips för fördjupande läsning. Listan fylls på efter hand.

Delaktighetens kris  -  

- gudstjänstens pedagogiska utmaning - 
(Caroline Gustavsson) 

https://artos.se/bok/delaktighetens-kris-gudstjanstens-pedagogiska-utmaning 

Kärlekens måltid -

- mässans och musikens teologi 
(Lena Petersson) 
https://www.adlibris.com/se/bok/karlekens-maltid-om-massans-och-musikens-teologi-9789188553225

Starka musikupplevelser

- musik är mycket mer än bara musik - 
(Alf Gabrielsson)
www.bokus.com/bok/9789178448753/starka-musikupplevelser-musik-ar-mycket-mer-an-bara-musik

Den underbara harmonin

- aspekter på musikens teologi - 

(Henrik Tobin) 
www.bokborsen.se/view/Henrik-Tobin/Den-Underbara-Harmonin-Aspekter-Pa-Musikens-Teo/9885...