Kören som växtplats

Vi är många som upplever att musik i kyrkan berör och involverar. Varje
vecka samlas tiotusentals sångare till övning och gemenskap i våra kyrkor. Sångerna vi sjunger formar till stor del vår tro och veckans körövning engagerar både musikaliskt, socialt och andligt. 

För tillfället erbjuds kursen "Kören som växtplats - mer än musik" digitalt under hösten 2021. Förhoppningen framöver är att "Kören som växtplats" kan få bli ett forum för frågor om tro, musik, samspel, delaktighet och ledarskap, med olika infallsvinklar, som kan erbjuda fördjupande kurser på temat. 

Hör gärna av dig med tankar/frågor till info@korensomvaxtplats.se