Kören som växtplats

Vi är många som upplever att musik i kyrkan berör och involverar. Varje
vecka samlas tiotusentals sångare till övning och gemenskap i våra kyrkor. Sångerna vi sjunger formar till stor del vår tro och veckans körövning engagerar både musikaliskt, socialt och andligt. 

För tillfället erbjuds kursen "Kören som växtplats - mer än musik" digitalt under våren 2021. Förhoppningen framöver är att "Kören som växtplats" kan få bli en samlingsplats för dessa frågor och regelbundet, med olika infallsvinklar, kunna erbjuda fördjupande kurser på temat. 

Hör gärna av dig med tankar/frågor till info@korensomvaxtplats.se