Arrangörer

Sveriges kyrkosångsförbund

Kyrkosångsförbundet samlar närmare 80.000 sångare i Svenska kyrkan. 
www.sjungikyrkan.nu 

Svenska kyrkan, Lunds stift

Svenska kyrkan finns genom Lunds stift med i arbetet med kursen ända sedan starten
svenskakyrkan.se/lundsstift


SENSUS studieförbund 

Sensus studieförbund jobbar med fortbildning, lärande och det goda samtalet. 
www.sensus.se

Soulful Music 

Erbjuder fortbildning, noter och inspiration kring kör och musik. 

www.soulfulmusic.se