Program / Kursinnehåll

Kursen vänder sig till dig som vill jobba med frågor om tro och musik, musikens betydelse i människors liv, samspelet mellan präst och musiker, delaktighet i gudstjänsten och kören som en plats för det goda samtalet och att finna och fördjupa en tro. Kursen vill uppmuntra, utmana och utrusta i arbetet med "Kören som växtplats".

Föreläsningarna bygger på lärarnas erfarenheter,  bibeln och kyrkans tradition samt aktuella studier och forskning både rörande musikens natur, sångens betydelse och delaktighetens kraft. På detta sätt vill vi utrusta dig som deltagare med erfarenheter och verktyg att använda i din kör och din församling.

Preliminärt dagsprogram
  • 09:00 Zoom-mingel
  • 09:15 Introduktion av dagens tema
  • 09:45 Gästföreläsare
  • 11:15 Diskussion i mindre grupper
  • 12:15 Sammanfattning/avslutning 
  • 12:30 Slut

11 februari (torsdag)
Musik & teologi - i harmoni
Om musikens betydelse för teologin och teologins betydelse för musiken.
"Som vi sjunger tror vi". Vad betyder sångerna för församlingen?
Vad betyder musiken och sångerna i våra egna och andras liv?    
Vilken teologi förmedlar vi med de sånger vi sjunger?  

Musikens teologi
Lena Petersson, teologie doktor, kyrkoherde i Burlövs församling, f.d. studierektor Svenska kyrkans utbildningsinstitut
www.verbum.se/forfattare/lena-petersson-a10344
 
Existentiell hälsa – meningsskapande i en sekulär tid
Christina Lloyd, Legitimerad psykoterapeut, PhD i religionspsykologi  www.christinalloyd.se

Den kulturella hjärnan 
Gunnar Bursell, professor em i genetik och biologi, koordinator för Kultur och Hjärna vid Karolinska Institutet  
www.kulturellahjarnan.se  

Text och musik - i harmoni
Peter Tikkanen, pianist, arrangör, kapellmästare vid TV-produktioner,
på Dramaten och Malmö Opera 
www.dbdmusic.se 

17 mars (onsdag)
Kören som växtplats - mer än musik 
Är kyrkokören - undervisning, diakoni, mission - eller gudstjänst?
Vad betyder kören för sångarna (och ledare)?
"Vi sjunger aldrig på sista refrängen" - kyrkokören genom historien.
Kören som växtplats i andra (kyrko)traditioner.
Integration. Hur blir kören en plats där vi kan riva murar och bygga broar?

13 april (tisdag)

Gudstjänst -
delaktighet i praktiken
Blir vi automatiskt delaktiga för att vi deltar?
Vad krävs för att någon ska bli (eller känna sig) delaktig i gudstjänsten?
Vilka pedagogiska utmaningar finns?
Vilka goda erfarenheter finns som vi kan lära oss av?
  

6 maj (torsdag) 
(Kör)ledarskap - de många rollerna  
Hur hanterar vi körledarens (och prästens) många roller för att möta de förväntningar och behov som finns i kören?  
Vilken/vilka är en körledares viktigaste uppgift(er)?
Hur utvecklar vi samtalet och samspelet mellan musiker och präst?