Kören som växtplats

- mer än musik - 

fortbildning för körledare, kyrkomusiker och präster

Under 2021 startade Sveriges Kyrkosångsförbund, Sensus studieförbund, Soulful Music och Svenska kyrkan en fördjupande

fortbildning kring "Kören som växtplats" bl.a. utifrån Kyrkosångsförbundets körinventering "Vi älskar att sjunga".
Kursen vänder sig till dig, som tillsammans med inspirerande föreläsare och kollegor från hela Sverige, vill jobba med frågor om tro och musik,
musikens betydelse i människors liv, samspelet mellan präst och musiker, delaktighet i gudstjänsten och kören som en trygg plats för goda samtal.
Vårens och höstens kurs samlade totalt mer än 450 präster, kyrkomusiker, körledare och pedagoger. 

Kursen består av 4 digitala kurstillfällen kl. 09.00-12.30. Däremellan jobbar du med egna mindre uppgifter i din hemförsamling.
"Musik och teologi - i harmoni"
"Kören som växtplats - mer än musik""Gudstjänst - delaktighet i praktiken""(Kör)ledarskap - de många rollerna"

Jonas Engström (kursansvarig), Pernilla Agardh (kursadministratör, Sensus)
Referensgruppen:
Lisa Carr (Sensus), Lovisa Kronstrand Alinder (Sveriges Kyrkosångsförbund), Staffan Plantin (Stiftskonsulent i Lunds stift),  
Marita Sköldberg (Sveriges Kyrkosångsförbund), Karin Sundmark (
Stiftsadjunkt i Växjö stift)