Kören som växtplats

- mer än musik - 

Ny fortbildning för körledare, kyrkomusiker och präster


Under våren 2021 bjuder Sveriges Kyrkosångsförbund, Sensus studieförbund, Soulful Music och Svenska kyrkan in till en fördjupande
fortbildning kring "Kören som växtplats" bl.a. utifrån Kyrkosångsförbundets nya körinventering "Vi älskar att sjunga".
Kursen vänder sig till dig, som tillsammans med inspirerande föreläsare och kollegor från hela Sverige, vill jobba med frågor om tro och musik,
musikens betydelse i människors liv, samspelet mellan präst och musiker, delaktighet i gudstjänsten och kören som en trygg plats för goda samtal.
Skicka gärna ett mail till info@korensomvaxtplats.se om du vill ha information om kommande kurser.  

Kursen består av 4 digitala kurstillfällen kl. 09.00-12.30. Däremellan jobbar du med egna mindre uppgifter i din hemförsamling.

11 februari (torsdag) "Musik och teologi - i harmoni"
17 mars (onsdag) "Kören som växtplats - mer än musik"
13 april (tisdag) "Gudstjänst - delaktighet i praktiken"
6 maj (torsdag) "(Kör)ledarskap - de många rollerna"

Referensgruppen:
Lisa Carr (Sensus), Lovisa Kronstrand Alinder (Sveriges Kyrkosångsförbund), Staffan Plantin (Svenska kyrkan Lunds stift),  
Jonas Engström (kursansvarig), Pernilla Agardh (kursadministratör, Sensus),  Marita Sköldberg (Sveriges Kyrkosångsförbund)