Kören som växtplats

- mer än musik - 

Ny fortbildning för körledare, kyrkomusiker och präster


Under våren 2021 bjuder Sveriges Kyrkosångsförbund, Sensus studieförbund, Soulful Music och Svenska kyrkan in till en fördjupande
fortbildning kring "Kören som växtplats" bl.a. utifrån Kyrkosångsförbundets nya körinventering "Vi älskar att sjunga".
Kursen vänder sig till dig, som tillsammans med inspirerande föreläsare och kollegor från hela Sverige, vill jobba med frågor om tro och musik,
musikens betydelse i människors liv, samspelet mellan präst och musiker, delaktighet i gudstjänsten och kören som en trygg plats för goda samtal.
Vårens kurs överträffade alla förväntningar och är helt full med över 400 deltagare.
Skicka gärna ett mail till info@korensomvaxtplats.se om du vill ha information om kommande kurser. Ev. hösten 2021.  

Kursen består av 4 digitala kurstillfällen kl. 09.00-12.30. Däremellan jobbar du med egna mindre uppgifter i din hemförsamling.

11 februari (torsdag) "Musik och teologi - i harmoni"
17 mars (onsdag) "Kören som växtplats - mer än musik"
13 april (tisdag) "Gudstjänst - delaktighet i praktiken"
6 maj (torsdag) "(Kör)ledarskap - de många rollerna"

Jonas Engström (kursansvarig), Pernilla Agardh (kursadministratör, Sensus)
Referensgruppen:
Lisa Carr (Sensus), Lovisa Kronstrand Alinder (Sveriges Kyrkosångsförbund), Staffan Plantin (Stiftskonsulent i Lunds stift),  
Marita Sköldberg (Sveriges Kyrkosångsförbund), Karin Sundmark (
Stiftsadjunkt i Lunds stift)