Kören som växtplats

- mer än musik - 

fortbildning för körledare, kyrkomusiker och präster

Under 2021 startade Sveriges Kyrkosångsförbund, Sensus studieförbund, Soulful Music och Svenska kyrkan en fördjupande
fortbildning kring "Kören som växtplats - mer än musik" där deltagare tillsammans med inspirerande föreläsare
och kollegor från hela Sverige, 
jobbade med frågor om tro och musik, musikens betydelse i människors liv,
samspelet mellan präst och musiker, 
delaktighet i gudstjänsten och kören som en trygg plats för goda samtal.Fortbildningskursen "Kören som växtplats" från 2021 erbjuds inte i sin helhet just nu men hör gärna av dig
om ni är intresserade av att genomföra delar av den i ditt pastorat, kontrakt eller stift .  
Kursen består av 4 digitala kurstillfällen kl. 09.00-12.30. Däremellan jobbar du med egna mindre uppgifter i din hemförsamling.
"Musik och teologi - i harmoni"
"Kören som växtplats - mer än musik""Gudstjänst - delaktighet i praktiken""(Kör)ledarskap - de många rollerna"

Jonas Engström (kursansvarig), Pernilla Agardh (kursadministratör, Sensus)
Referensgruppen:
Lisa Carr (Sensus), Lovisa Kronstrand Alinder (Sveriges Kyrkosångsförbund), Maja Malmström (Stiftskonsulent i Lunds stift),  
Marita Sköldberg (Sveriges Kyrkosångsförbund), Karin Sundmark (
Stiftsadjunkt i Växjö stift)