Kören som växtplats

- mer än musik - 

fortbildning för körledare, kyrkomusiker och präster

Tack alla ni som var med den 1 september! 

Under 2021
 startade Sveriges Kyrkosångsförbund, Sensus studieförbund, Soulful Music och Svenska kyrkan en fördjupande
fortbildning kring "Kören som växtplats - mer än musik" där deltagare tillsammans med inspirerande föreläsare
och kollegor från hela Sverige, 
jobbade med frågor om tro och musik, musikens betydelse i människors liv,
samspelet mellan präst och musiker, 
delaktighet i gudstjänsten och kören som en trygg plats för goda samtal.


Torsdagen den 1 september kl. 09.00 - 12.30 fortsätter samtalet på temat "En kyrka i vår tid" då närmare 50 präster, kyrkomusiker,
körledare och pedagoger från 11 stift (och Finland och Tyskland) samlas till en inspirerande och utmanade förmiddag kring kyrkans uppdrag, 
ledarskap i tider av förändring och den gemensamma sångens betydelse. Du är varmt välkommen oavsett om du har varit med tidigare!  

Jonas Eek, präst, författare, TD och opinionschef på Kyrkans Tidning, delar tankar kring omvärld, självbild, kommunikation och reformation
utifrån sin senaste bok "Kompass Framtiden". www.verbum.se/forvaltning/kompass-framtiden-p52638972  

Amanda Carlshamreledamot i kyrkostyrelsen, nyvigd diakon och tidigare engagerad i Sveriges Kyrkosångsförbund
och Svenska Kyrkans unga, reflekterar kring den gemensamma sångens betydelse i kyrkan. Både nationellt, lokalt och individuellt.

 
Ragnar Håkanssonförfattare och fd nationell musikkonsulent i SvK och ledamot i psalmbokskommitté, presenterar efter
flera års efterforskning och fördjupning kyrkokörens historia genom sin nya boken "Vi sjunger aldrig på sista versen".
www.wessmans.com/Article/202164 

 Charlotte Råwall, psykolog och organisationskonsult, ger oss med stor erfarenhet konkreta sätt att hantera tankar kring
"Hur kan jag som ledare leda när jag själv inte riktigt ser vägen framåt?".     

(Kursavgift 295:-)
www.facebook.com/events/347244337544976 


Fortbildningskursen "Kören som växtplats" från 2021 erbjuds inte i sin helhet under 2022 men hör gärna av dig
om ni är intresserade av att genomföra delar av den i ditt pastorat, kontrakt eller stift .  
Kursen består av 4 digitala kurstillfällen kl. 09.00-12.30. Däremellan jobbar du med egna mindre uppgifter i din hemförsamling.
"Musik och teologi - i harmoni"
"Kören som växtplats - mer än musik""Gudstjänst - delaktighet i praktiken""(Kör)ledarskap - de många rollerna"

Jonas Engström (kursansvarig), Pernilla Agardh (kursadministratör, Sensus)
Referensgruppen:
Lisa Carr (Sensus), Lovisa Kronstrand Alinder (Sveriges Kyrkosångsförbund), Maja Malmström (Stiftskonsulent i Lunds stift),  
Marita Sköldberg (Sveriges Kyrkosångsförbund), Karin Sundmark (
Stiftsadjunkt i Växjö stift)